נוהל הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


מסמבי היסוד של קרן 2% כוללים שטר הקדש ונוהל. הנוהל מפרט סדרי ישיבות חבר הנאמנים ותהליך בקשת הלואה.

http://www.shipurim.co.il/files/2updatenohalprivate18.2.16.pdf