שטר הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי שרות ילד ונוער קם מכח שטר הקדש החתום ע ל ידי מנכ"ל משרד הרווחה והש"ח ונציגי הפנימיות הפרטיות

http://www.shipurim.co.il/files/updateshtarhekdeshprivate.doc