רשימת נאמנים קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


הקרן מנוהלת עיי 8 נאמנים מחציתם נציגי פנימיות ומחציתם נציגי משרד הרווחה והש"ח

http://www.shipurim.co.il/files/nemanimprivate1.1.2020.docx