רשימת הפנימיות השותפות בקרן לשיפורים במעונות הפרטיים


רב הפנימיות הפרטיות השיקומיות והטיפוליות בשרות ילד ונוער בחרו להצטרף לקרן. רשימה רצ"ב

http://www.shipurim.co.il/files/membersprivate2019.docx