שטר הקדש קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השרות לילד ונוער קם מכח שטר הקדש בחתימת מנכ "ל משרד הרווחה והש"ח ונציגי הפנימיות הציבוריות

http://www.shipurim.co.il/files/2updateshtarhekdeshpublic18.2.16.pdf