רשימת נאמנים קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


חבר הנאמנים מונה 8 איש, מחציתם נציגי הפנימיות ומחציתם נציגי המשרד.

http://www.shipurim.co.il/files/nemanimpublic1.1.2020.docx