נתוני לקיחת הלואות בקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


סה"כ הלואות שנלקחו עיי הפנימיות השותפות מינואר 2009 עד 31.12.2019

סה"כ הלואות: 27,567,893ש"ח