נתוני לקיחת הלואות בקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


סה"כ הלואות שנלקחו עיי הפנימיות השותפות מינואר 2009 עד 31.12.2020

סה"כ הלואות:  32,721,573