טופס משוב למשתתף בהשתלמות - הקדש למעונות הפרטיים


פנימיה המבצעת השתלמות צוות בתמיכת הקרן מתבקשת להגיש יחד עם החשבוניות להחזר את טופס המשוב הרצ"ב