טופס מעקב מפקחת על בצוע - קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


השלמת הדיווח לקרן על בצוע פרויקט כוללת החתמת המפקחת על הפנימיה על הטופס הרצ