טופס מעקב מפקחת על בצוע - קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


השלמת הדיווח לקרן על בצוע פרויקט כוללת החתמת המפקחת על הפנימיה על הטופס הרצ

http://shipurim.co.il/files/_על_ביצוע_שיפורים_מכספי_הלוואה_מעונות_פרטיים.doc