טופס מעקב מפקחת על בצוע - קרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


השלמת הדיווח על בצוע פרויקט כוללת החתמת המפקחת על הפנימיה על הטופס הרצ"ב