טופס הצטרפות לקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


מנהל פנימיהועד מנהל המעונייןים לצרף את הפנימיה לקרן יעבירו את הטופס הרצ

זכאים להצטרף לקרן 1% פנימיות שיקומיות וטיפוליות, שלפחות מחצית מהחניכים שבפנימיה מופנים אליה ע"יי שרות ילד ונוער.