הצטרפות לקרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


זכאי להצטרף פנימיה פרטית שכל חניכיו מופנים לפנימיה עיי משרד הרווחה והש"ח

http://www.shipurim.co.il/files/_הצטרפות_קרן_להקדש_עבור_המעונות_הפרטיים.doc