טופס בקשה להלואה קרן הלואות לשיפורים במעונות הפרטיים


מנהל המעוניין להגיש בקשה להלואה מהקרן ימלא ויחתום על הטופס הרצ