תאריך ישיבה קרובה


ישיבת נאמנים קרובה

 בתאריך 9.11.2021 תתקיים ישיבת נאמנים של 2 ההקדשיפ במהלך סיור בפנימיית אהבה.