תאריך ישיבה קרובה


ישיבות נאמנים עד סוף 2020

תאריכי ישיבות מתוכננות ב 2020

4.3.2020 
11.5.2020
7.9.2020
16.11.2020
7.12.2020