פנימיות שותפות בקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


נכון 31.12.2019 בחרו לנצל זכותן להצטרף לקרן 35 מעונות ומרכזי חרום ציבוריים.

http://www.shipurim.co.il/files/memberspublicjan2020.docx