פנימיות שותפות בקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


נכון 1.1.2021 בחרו לנצל זכותן להצטרף לקרן 33 מעונות ומרכזי חרום ציבוריים.

http://www.shipurim.co.il/files/memberspublicjan2021.docx