תקציב הקדש פרטי 2017


אושר בישיבת חבר הנאמנים ב 21.12.16

http://www.shipurim.co.il/files/privatebudget2017.rtf