דוחות כספיים פרטיים 2016


חבר הנאמנים אישר בישיבתו ב 5.9.17 את הדוחות הכספיים של ההקדש ל 2016

http://www.shipurim.co.il/files/2016financialreportsprivate.pdf