טופס בקשה לאישור ניצול הקצאה לפעילויות


החל מ 1.11.17 יש להגיש בקשה לניצול הקצאה פעילויות מכספים פנויים בהקדשים ע

http://www.shipurim.co.il/files/בקשה_לאישור_ניצול_הקצאות.docx