דוחות כספיים 2016 ציבוריים


חבר הנאמנים בישיבתו ב5.8.17 אישר את דוחות 2016 של ההקדש

http://www.shipurim.co.il/files/2016financialreportspublic.pdf