תקציב 2018 קרן פרטית


הצעת תקציב הקרן ל 2018 אושרה בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 21.11.17

http://www.shipurim.co.il/files/תקציב_פרטי_2018.docx