תקציב קרן ציבורית 2018


הצעת תקציב הקרן לשנת 2018 אושרה עיי חבר הנאמנים ב 21.11.17

http://www.shipurim.co.il/files/תקציב_ציבורי_2018.docx