פרוטוקולים קרן פרטית ב 2017


ב 2017 התקיימו 2 ישיבות של הקרן הפרטית - ב 5.9.17 ו 21.11.17.

http://www.shipurim.co.il/files/protocolsprivate2017.pdf