פרוטקולים קרן ציבורית 2017


ב 2017 התקיימו 3 ישיבות של הקרן הציבורית ב 23.5.17, 5.9.17 ו 21.11.17

http://www.shipurim.co.il/files/protocolspublic2017.pdf