נתוני לקיחת הלואות עיי הפנימיות השותפות בקרן לשיפורים במעונות הפרטיים


סכום הלואות מצטבר שנלקח עיי הפנימיות השותפות מינואר 2000 עד ל 31.12.2020

סה"כ הלואות 66,804,505 ש"ח