נתוני לקיחת הלואות עיי הפנימיות השותפות בקרן לשיפורים במעונות הפרטיים


סכום הלואות מצטבר שנלקח עיי הפנימיות השותפות מינואר 2000 עד ל 31.12.2019

סה"כ הלואות 61,611,305 ש"ח