מי אנחנו


אודות

ברוכים הבאים לאתר קרנות לשיפורים של שירות ילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. שירות ילד ונוער, הקים יחד עם הפנימיות השיקומיות והטיפוליות שתי קרנות המעניקות הלוואות ארוכות טווח ללא ריבית , למטרות פיתוח ושיפור תשתיות פיזיות, בפנימיות השותפות בהם. שתי הקרנות רשומות כהקדשים ציבוריים ונמצאות בפיקוח רשם ההקדשות. הראשונה והוותיקה ביניהן - קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ונוער - קרן 2% - נרשמה בשנת 1999, נותנת שירות ל-19 פנימיות בבעלות פרטית ובהן 1150 ילדים ובני נוער בסיכון. אחותה הצעירה - קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי שירות לילד ונוער - נוסדה בנובמבר 2006 ונותנת היום שירות ל 33 פנימיות ומרכזי חרום בבעלות ציבורית ובהם 2100 ילדים ובני נוער בסיכון. באתר תמצאו את מסמכי היסוד של 2 הקרנות - שטר הקדש ונוהל, שמות הנאמנים המרכיבים את הנהלותיהם, נוהלי הצטרפות - ובקשת הלוואה, דוח כספי אחרון ותקציב שוטף מאושר, עיקרי הפרוטוקולים, הודעות הנהלת הקרן לרבות תאריך ישיבה קרובה, וטפסים רלוונטיים. גלישה נעימה!