פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הפרטיים מ 10.7.2018


ב 10.7.2018 התקיימה ישיבה של המעונות הפרטיים לאישור דוחות כספיים 2017 , פרויקטים והלואות ונושאים נוספים

http://www.shipurim.co.il/files/פרוטוקוליםפרטי10.7.18.pdf