פרוטוקול ישיבת נאמנים של הקדש למעונות הציבוריים 26.2.2018


ב 26.2.2018 נערכה ישיבת נאמני ההקדש למעונות הציבוריים ובו הוחלט על הסבת הזכויות בתוכנת תיק חניך - מערכת מט"ר למשרד הרווחה והש"ח .

http://www.shipurim.co.il/files/פרוטוקולציבוריהסבתזכויות26.2.18.pdf