פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הציבוריים מ 10.7.2018


ב 10.7.2018 התקיימה ישיבת נאמנים לאישור דוחות כספיים 2017 , אישור פרויקטים והלואת ושונות

http://www.shipurim.co.il/files/פרוטוקוליםציבורי10.7.18.pdf