תקציב הקדש מעונות הפרטיים 2019


בישיבת נאמנים שהתקיימה ב 24.12.2018 אושרה הצעת התקציב ל 2019 רצ"ב

http://shipurim.co.il/files/_פרטי_2019.docx