תקציב הקדש מעונות ציבוריים 2019


בישיבת נאמנים שהתקיימה ב 24.12.2018 אושרה הצעת תקציב 2019 רצ"ב

http://shipurim.co.il/files/_ציבורי_2019.docx