דוחות כספיים מבוקרים 2018 הקדש למעונות הפרטיים


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 9.7.2019 אושרו הדוחות הכספיים של 2018

http://www.shipurim.co.il/files/2018financialreportsprivate.pdf