דוחות כספיים מבוקרים 2018 הקדש למעונות הציבוריים


בישיבת הנאמנים ב 9.7.2019 אושרי הדוחות הכספיים ל 2018

http://www.shipurim.co.il/files/2018financialreportspublic.pdf