פרוטקול ישיבת נאמנים


פרוטקולים הקדש למעונות הציבוריים מ 9.7.2019