תקציב הקדש למעונות הציבוריים 2020


בישיבת הנאמנים ב 16.12.2019 אושרה הצעת התקציב ל 2020