תקציב הקדש למעונות הפרטיים 2020


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 16.12.2019 אישורה הצעת תקציב ההקדש ל 2020