פרוטוקול פרטיים 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 9.7.2019

http://www.shipurim.co.il/files/protocolprivate9.12.2019.pdf