פרוטוקול ציבורי 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים 9.7.2019

http://www.shipurim.co.il/files/protocolpublic9.7.2019.pdf