תקציב הקדש למעונות הפרטיים 2020


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 16.12.2019 אושרה הצעת תקציב ההקדש ל 2020

http://www.shipurim.co.il/files/budgetprivate2020.docx