תקציב הקדש למעונות הציבוריים 2020


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 16.12.2019 אישורה הצעת תקציב ההקדש ל 2020

http://www.shipurim.co.il/files/budgetpublic2020.docx