פרוטוקולים 2020 הקדש למעונות הפרטיים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום והפרוטוקלים אושרו עיי הנאמנים בנוהל דואל.

http://www.shipurim.co.il/files/2020protocolprivate.pdf