פרוטוקלים 2020 הקדש למעונות הציבוריים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום ונוסח הפרוטוקולים אושר בנוהל דואל.

http://www.shipurim.co.il/files/2020protocolpublic.pdf