דוחות כספיים 2019 הקדש למעונות הפרטיים


דוחות 2019 אושרו עיי הנאמנים בישיבה שהתקיימה ב 11.5.2020

http://www.shipurim.co.il/files/financialreportsprivate2019.pdf