תקציב 2021 הקדש למעונות הפרטיים


הצעת תקציב 2021 אושרה בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 17.11.2020

http://www.shipurim.co.il/files/_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99_2021.docx