תקציב 2021 הקדש למעונות הציבוריים


הצעת תקציב 2021 אושרה עיי הנאמנים בישיבה שהתקיימה ב 17.11.2020

http://www.shipurim.co.il/files/_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_2021.docx