דוח כספי מבוקר ציבורי 2017


אושר בישיבת הנאמנים ב 10.7.2018


דוחות כספיים פרטיים 2016


חבר הנאמנים אישר בישיבתו ב 5.9.17 את הדוחות הכספיים של ההקדש ל 2016


תקציב הקדש מעונות ציבוריים 2019


בישיבת נאמנים שהתקיימה ב 24.12.2018 אושרה הצעת תקציב 2019 רצ"ב


תקציב הקדש פרטי 2017


אושר בישיבת חבר הנאמנים ב 21.12.16


תקציב הקדש ציבורי 2017


אושר בישיבת חבר הנאמנים ב 21.12.16


נתוני לקיחת הלואות בקרן הלואות לשיפורים במעונות הציבוריים


סה"כ הלואות שנלקחו עיי הפנימיות השותפות מינואר 2009 עד 31.12.2019


דוח כספי מבוקר פרטיים 2017


אושר בישיבת הנאמנים ב 10.7.2018


דוח כספי מבוקר ציבורי 2017


אושר בישיבת הנאמנים ב 10.7.2018


תקציב הקדש מעונות הפרטיים 2019


בישיבת נאמנים שהתקיימה ב 24.12.2018 אושרה הצעת התקציב ל 2019 רצ"ב


דוחות כספיים 2016 ציבוריים


חבר הנאמנים בישיבתו ב5.8.17 אישר את דוחות 2016 של ההקדש


תקציב 2018 קרן פרטית


הצעת תקציב הקרן ל 2018 אושרה בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 21.11.17


תקציב קרן ציבורית 2018


הצעת תקציב הקרן לשנת 2018 אושרה עיי חבר הנאמנים ב 21.11.17


נתוני לקיחת הלואות עיי הפנימיות השותפות בקרן לשיפורים במעונות הפרטיים


סכום הלואות מצטבר שנלקח עיי הפנימיות השותפות מינואר 2000 עד ל 31.12.2019


דוחות כספיים מבוקרים 2018 הקדש למעונות הפרטיים


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 9.7.2019 אושרו הדוחות הכספיים של 2018


דוחות כספיים מבוקרים 2018 הקדש למעונות הציבוריים


בישיבת הנאמנים ב 9.7.2019 אושרי הדוחות הכספיים ל 2018


תקציב הקדש למעונות הציבוריים 2020


בישיבת הנאמנים ב 16.12.2019 אושרה הצעת התקציב ל 2020


תקציב הקדש למעונות הפרטיים 2020


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 16.12.2019 אישורה הצעת תקציב ההקדש ל 2020


תקציב הקדש למעונות הפרטיים 2020


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 16.12.2019 אושרה הצעת תקציב ההקדש ל 2020


תקציב הקדש למעונות הציבוריים 2020


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 16.12.2019 אישורה הצעת תקציב ההקדש ל 2020