פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הציבוריים מ 10.7.2018


ב 10.7.2018 התקיימה ישיבת נאמנים לאישור דוחות כספיים 2017 , אישור פרויקטים והלואת ושונות


פרוטוקול ישיבת נאמנים של הקדש למעונות הציבוריים 26.2.2018


ב 26.2.2018 נערכה ישיבת נאמני ההקדש למעונות הציבוריים ובו הוחלט על הסבת הזכויות בתוכנת תיק חניך - מערכת מט"ר למשרד הרווחה והש"ח .


פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הפרטיים מ 10.7.2018


ב 10.7.2018 התקיימה ישיבה של המעונות הפרטיים לאישור דוחות כספיים 2017 , פרויקטים והלואות ונושאים נוספים


פרוטוקולים קרן פרטית ב 2017


ב 2017 התקיימו 2 ישיבות של הקרן הפרטית - ב 5.9.17 ו 21.11.17.


פרוטקולים קרן ציבורית 2017


ב 2017 התקיימו 3 ישיבות של הקרן הציבורית ב 23.5.17, 5.9.17 ו 21.11.17


פרוטוקול הקדש למעונות הפרטיים 26.2.2018


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 26.2.2018 הוחלט להסב את זכויות תוכנת תיק חניך - מערכת מט"ר - למשרד הרווחה והשירותים החברתיים


פרוטקול ישיבת נאמנים


פרוטקולים הקדש למעונות הציבוריים מ 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים


פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הפרטיים 9.7.2019


פרוטוקול פרטיים 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 9.7.2019


פרוטוקול ציבורי 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים 9.7.2019


פרוטוקולים 2020 הקדש למעונות הפרטיים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום והפרוטוקלים אושרו עיי הנאמנים בנוהל דואל.


פרוטוקלים 2020 הקדש למעונות הציבוריים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום ונוסח הפרוטוקולים אושר בנוהל דואל.