פרוטוקול ישיבת נאמנים 15.6.2021 פרטיים


בתאריך 15.6.2021 קיים חבר הנאמנים סיור בפנימיית הפרדס. רצ"ב פרוטוקול עניינים שוטפים ואישור דוחות כספיים 2020


פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הציבוריים מ 10.7.2018


ב 10.7.2018 התקיימה ישיבת נאמנים לאישור דוחות כספיים 2017 , אישור פרויקטים והלואת ושונות


פרוטוקול ישיבת נאמנים של הקדש למעונות הציבוריים 26.2.2018


ב 26.2.2018 נערכה ישיבת נאמני ההקדש למעונות הציבוריים ובו הוחלט על הסבת הזכויות בתוכנת תיק חניך - מערכת מט"ר למשרד הרווחה והש"ח .


פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הפרטיים מ 10.7.2018


ב 10.7.2018 התקיימה ישיבה של המעונות הפרטיים לאישור דוחות כספיים 2017 , פרויקטים והלואות ונושאים נוספים


פרוטוקולים קרן פרטית ב 2017


ב 2017 התקיימו 2 ישיבות של הקרן הפרטית - ב 5.9.17 ו 21.11.17.


פרוטקולים קרן ציבורית 2017


ב 2017 התקיימו 3 ישיבות של הקרן הציבורית ב 23.5.17, 5.9.17 ו 21.11.17


פרוטוקול הקדש למעונות הפרטיים 26.2.2018


בישיבת הנאמנים שהתקיימה ב 26.2.2018 הוחלט להסב את זכויות תוכנת תיק חניך - מערכת מט"ר - למשרד הרווחה והשירותים החברתיים


פרוטקול ישיבת נאמנים


פרוטקולים הקדש למעונות הציבוריים מ 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים


פרוטוקולים ישיבת נאמנים הקדש למעונות הפרטיים 9.7.2019


פרוטוקול פרטיים 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים מ 9.7.2019


פרוטוקול ציבורי 9.7.2019


פרוטוקול ישיבת נאמנים 9.7.2019


פרוטוקולים 2020 הקדש למעונות הפרטיים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום והפרוטוקלים אושרו עיי הנאמנים בנוהל דואל.


פרוטוקלים 2020 הקדש למעונות הציבוריים


ב 2020 התקיימו 3 ישיבות נאמנים. הישיבות התקיימו בזום ונוסח הפרוטוקולים אושר בנוהל דואל.


פרוטוקול ישיבת נאמנים 15.6.2021 ציבוריים


בתאריך 15.6.2021 קיים חבר הנאמנים סיור בפנימיית הפרדס וישיבת נאמנים. רצ"ב פרוטוקול עניינים שוטפים ואישור דוחות כספיים 2020